شرکت برج افرازان شاهین گستر

آخرین مطالب و آموزش ها

null

صورت وضعیت چیست؟

یکی از اقدامات بسیار مهم در حین انجام پروژه، تهیه صورت وضعیت به صورت منظم توسط پیمانکار است. هدف پیمانکار از تهیه صورت وضعیت، ارائه گزارش مالی از عملیات اجرایی پروژه طبق قرارداد فی ما بین و نتیجتا درخواست واریز مبلغ در وجه پیمانکار است.

دوره آموزشی رایگان نرم افزار اکسل از پایه

دوره آموزشی رایگان نرم افزار اکسل از پایه

اکسل، نرم افزاری بسیار کاربردی است که به شما امکان ذخیره سازی ، سازماندهی و آنالیز هر نوع داده ای را می دهد.