فهرست بها 1399 به همراه لینک دانلود کلیه رشته ها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ 27 اسفند 98 ، فهرست بهای سال 99  را از طریق سایت نظام فنی و اجرایی کشور منتشر کرد . شما عزیزان می توانید فایل pdf فهرست بها کلیه رشته ها را در این صفحه دانلود نمایید. دانلود فهرست بها 99 واحد پایه کلیه رشته : فایل پی…

جزئیات

صورت وضعیت

صورت وضعیت چیست؟   یکی از اقدامات بسیار مهم در حین انجام پروژه، تهیه صورت وضعیت به صورت منظم توسط پیمانکار است. هدف پیمانکار از تهیه صورت وضعیت، ارائه گزارش مالی از عملیات اجرایی پروژه طبق قرارداد فی ما بین و نتیجتا درخواست واریز مبلغ در وجه پیمانکار است. پس تهیه و تنظیم صورت وضعیت…

جزئیات