صورت وضعیت چیست؟

 

یکی از اقدامات بسیار مهم در حین انجام پروژه، تهیه صورت وضعیت به صورت منظم توسط پیمانکار است. هدف پیمانکار از تهیه صورت وضعیت، ارائه گزارش مالی از عملیات اجرایی پروژه طبق قرارداد فی ما بین و نتیجتا درخواست واریز مبلغ در وجه پیمانکار است. پس تهیه و تنظیم صورت وضعیت مناسب بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس بند “الف” ماده (37) شرایط عمومی پیمان، لازم است پیمانکار در بازه های زمانی منظم (در آخر هر ماه)، کار های انجام شده ( وظایف تعیین شده بر اساس نقشه های اجرایی، صورت جلسات و دستور کارها) اندازه گیری کند و با توجه به فهرست بهای منضم به قرارداد، صورت وضعیت را تهیه کند و برای مهندس ناظر ارسال کند. سپس صحت صورت وضعیت از نظر تطبیق با قرارداد، توسط مهندس ناظر کنترل می شود و به تایید مشاور می رسد و با بررسی و تایید کارفرما، مبلغ به پیمانکار پرداخت می شود.

 

چرا صورت وضعیت بایستی منظم تهیه شود؟

 

در هر قرارداد، علاوه بر شرایط عمومی پیمان، دفترچه شرایط خصوصی پیمان مختص به همان پیمان تهیه می شود که شامل مشخصات فنی پروژه ، روش های پرداخت، پیش پرداخت، شرایط تعدیل قیمت ها و … می باشد. پس ممکن است طبق شرایط خصوصی قرارداد، بازه های زمانی تهیه صورت وضعیت ماهانه نباشد. اما به خاطر وجود تعدیل قیمت ها در اکثر پروژه ها، ارسال منظم صورت وضعیت از بروز مشکلات مالی و محاسباتی جلوگیری می کند.

انواع صورت وضعیت:

 

با توجه به زمانبندی انجام پروژه، 3 نوع صورت وضعیت تعریف می شود.
1. صورت وضعیت موقت (ماهانه)
2. صورت وضعیت ماقبل قطعی(ماقبل آخر)
3. صورت وضعیت قطعی
با توجه به نوع و ماهیت قرارداد ها 2 نوع روش تهیه صورت وضعیت وجود دارد.
1. صورت وضعیت آیتمی(فهرست بهایی)
2. صورت وضعیت مقطوع (سرجمع، متر مربعی، درصدی)

 

کسورات صورت وضعیت:

 

بر طبق قانون در بعضی موارد، مبالغی از طرف کارفرما از صورت وضعیت قابل کسر است. انواع کسورات صورت صورت وضعیت در ادامه آمده است.

1. کسور بیمه تامین اجتماعی
2. کسور تضمین حسن انجام کار
3. کسور پیش پرداخت

کسور مالیات نیز نوعی از کسورات صورت وضعیت است ، که البته از ابتدای سال 95 حذف شده است.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

Solve : *
29 + 29 =


نوشتن دیدگاه